Na początek minimum informacji, ale pracujemy nad tym….

Usługi Specjalistyczne ProSoil

1.  Outsourcing ochrony środowiska

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA dla firm. Proponujemy pełne przygotowanie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiazującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Po wstępnym przeglądzie - zaproponujemy optymalne rozwiązanie, które w pełni zadowoli WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a zarazem sprawi że odbędzie się to przy minimalnych kosztach.

Przygotowujemy dokumentacje środowiskowe.

W ramach współpracy pomożemy przeanalizować zastosowane koncepcje w zakresie:
- wymaganych decyzji administracyjnych,
- gospodarki odpadami,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- ochrony powietrza,
- ochrony gleb,
- opłaty produktowej i depozytowej,
- opłat za korzystanie ze środowiska,
Znajdziemy najtańsze, akceptowalne dla każdej ze stron rozwiązanie

2.  Konsultacje w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych wg PN-EN ISO/IEC 17025

Kontakt

tel. 32 797 1 797  /  601 369 072

prosoil.pl@gmail.com