KONSULTACJE W ZAKRESIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH

LABORATORIA BADAWCZE

Wieloletnia współpraca i działalność w obszarze akredytowanych laboratoriów badawczych, to podstawa do wsparcia merytorycznego każdej jednostki badawczej w procesie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

  • laboratoria
  • laboratoria-badawcze
  • laboratorium

Służymy pomocą zarówno na etapie wdrażania, jak również utrzymania certyfikacji. Oferujemy w tej dziedzinie pełne wsparcie merytoryczne wg aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz kompetencje techniczne łatwe do udokumentowania auditorom PCA. Pomożemy przy spełnianiu wymagań wynikających z dokumentów PCA oraz działaniach odnoszących się do ryzyk i szans.

Jesteśmy wsparciem na etapie wlidacji metodyk,szacowaniu niepewności oraz weryfikacji spójności pomiarowej. Pomagamy przy ustalaniu planu pobierania próbek oraz wprowadzaniu działań korygujących. Bierzemy czynny udział w przeglądach zarządzania oraz auditach wewnętrznych, jak również stanowi wsparcie przy wielu innych zagadnieniach związanych z prowadzeniem laboratoriów badawczych

© 2018 ProSoil by S-b