Konsultacje dla laboratoriów badawczych

LABORATORIA BADAWCZE

Konsultacje dla laboratoriów badawczych obejmują pełne wsparcie merytoryczne według aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Posiadamy kompetencje techniczne łatwe do udokumentowania audytorom PCA.

Wsparcie akredytowanych laboratoriów badawczych

Oferujemy usługi obejmujące szacowanie niepewności oraz weryfikację spójności pomiarowej. Pomagamy przy ustalaniu planu pobierania próbek oraz wprowadzaniu działań korygujących. Bierzemy czynny udział w przeglądach zarządzania oraz audytach wewnętrznych. Oferujemy wsparcie przy wielu innych zagadnieniach związanych z prowadzeniem laboratoriów badawczych, wydających między innymi raporty oddziaływania na środowisko, które obejmują pomiary hałasu, drgań czy emisji gazów.

Akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług, a także na wizerunek jednostki w oczach klientów – świadczy między innymi o tym, że jednostka działa zgodnie z wysokimi standardami. Wymaga jednak regularnych sprawozdań, dzięki którym możliwe jest utrzymanie certyfikatu uzyskanego od Polskiego Centrum Akredytacji. Dlatego oferujemy pełne wsparcie zarówno na etapie wdrażania akredytacji, jak i jej zachowania zgodnie z obowiązującymi wymogami PCA.

  • laboratoria
  • laboratoria-badawcze
  • laboratorium

Służymy pomocą zarówno na etapie wdrażania, jak również utrzymania certyfikacji. Oferujemy w tej dziedzinie pełne wsparcie merytoryczne wg aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz kompetencje techniczne łatwe do udokumentowania auditorom PCA. Pomożemy przy spełnianiu wymagań wynikających z dokumentów PCA oraz działaniach odnoszących się do ryzyk i szans.

Jesteśmy wsparciem na etapie wlidacji metodyk,szacowaniu niepewności oraz weryfikacji spójności pomiarowej. Pomagamy przy ustalaniu planu pobierania próbek oraz wprowadzaniu działań korygujących. Bierzemy czynny udział w przeglądach zarządzania oraz auditach wewnętrznych, jak również stanowi wsparcie przy wielu innych zagadnieniach związanych z prowadzeniem laboratoriów badawczych

© 2018 ProSoil by S-b