Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Czy złożenie raportu do KOBiZE jest obowiązkowe?


Zacznijmy od podstawowej rzeczy - czym właściwie jest KOBiZE? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co oznacza ten skrót, a już tym bardziej nie orientuje się, kto właściwie powinien składać wniosek do KOBiZE, jak często i czy jest to obowiązkowe. Jeśli prowadzisz firmę, warto zaznajomić się z tym tematem.

Czym jest KOBiZE?

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Prowadzi Krajową bazę, w której gromadzi się dane o emisjach gazów cieplarnianych. Na tej podstawie można przygotować analizy i zestawienia danych w zakresie tego tematu.

Kto powinien złożyć raport do KOBiZE?

Zgodnie z przepisami raport do KOBiZE powinny złożyć podmioty korzystające ze środowiska i zakłady, które posiadają instalację (urządzenia techniczne takie jak agregat prądotwórczy, kocioł, piec czy klimatyzatory). Konto w KOBiZE powinny utworzyć również podmioty, które nie władają zakładem, a jedynie eksploatują urządzenia, takie jak środki transportu.

Podmioty korzystające ze środowiska:

  • przedsiębiorcy;
  • osoby prowadzące działalność związaną z: rolnictwem, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, leśnictwem, rybactwem;
  • jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami;
  • osoby fizyczne niebędące podmiotami, a korzystające ze środowiska powodując emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Aby złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, podmiot musi złożyć najpierw wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie. Gdy już dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty, administrator Krajowej Bazy rozpatruje je w przeciągu maksymalnie 21 dni. Raport zawierający informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego składa się raz w roku, a termin jego złożenia upływa z końcem lutego.

Jak określić wielkość emisji?

Wielkość emisji można ustalić przez:

  • pomiary emisyjne przeprowadzane przez podmiot;
  • obliczenie na podstawie wielkości produkcji;
  • ocenę na podstawie zużycia paliw lub surowców.

Czy niezgłoszenie firmy do KOBiZE grozi karą?

Nie ma ustanowionych kar za niezłożenie raportu do KOBiZE. Nie oznacza to jednak, że raport nie jest obowiązkowy. W razie kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) może nakazać wprowadzenie raportu do bazy KOBiZE i nałożyć grzywnę, gdy podmiot tego nie zrobi w wyznaczonym terminie. Wynika to z Ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. DzU z 2013 r. poz. 686).

Podsumowując, złożenie raportu do KOBiZE przez podmioty korzystające ze środowiska nie jest jedynie dobrą wolą, ale obowiązkiem zgodnie z przepisami ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia