Wspieramy środowisko... biznesowe

Przypominamy o zbliżających się terminach sprawozdawczych obejmujących m.in. gospodarkę odpadami oraz emisję zanieczyszczeń do środowiska. Szczególną uwagę zwracamy na następujące:
  • Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (KOBiZE)[Termin: do 28 lutego.]
  • Opłata roczna za wpis do rejestru BDO - dla podmiotów wprowadzających na rynek polski sprzęt, baterie, akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe...
sprawozdawczość sprawozdawczość sprawozdawczość
Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

Zgodnie z nowymi przepisami wspomniany operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami (rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub komendat Państwowej Straży Pożarnej).

operat-p.pożarowy operat-p.pożarowy operat-p.pożarowy
© 2018-2019 ProSoil by S-b