Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Czym jest opłata środowiskowa i kto musi ją uiszczać?


Dbanie o środowisko naturalne to odpowiedzialność względem przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność ta spoczywa na nas nie tylko w życiu prywatnym, ale szczególnie przy działalności biznesowej, która intensywnie korzysta z różnego rodzaju zasobów. Odgórnym sposobem przynajmniej na częściowe kontrolowanie tego negatywnego wpływu jest nałożenie na przedsiębiorców tzw. opłaty środowiskowej. Czym ona jest i kogo obowiązuje?

Jak definiowana jest opłata środowiskowa?

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, opłata ta dotyczy podmiotów korzystających z zasobów naturalnych. W praktyce oznacza to, że odnoszą się do przedsiębiorstw, które:

  • emitują gazy cieplarniane,

  • składują odpady,

  • wprowadzają do powietrza pyły oraz gazy.

Opłata środowiskowa uiszczana jest na poczet Skarbu Państwa w celu zintensyfikowania nakładów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym m.in. na działania z zakresu ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Jak nalicza się wysokość opłaty środowiskowej?

Kwota ta ustalana jest na podstawie aktualnych składek, które obowiązują w tym w okresie, w którym firma korzystała ze środowiska. Stawki te są publikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska, zaś przedsiębiorca zobligowany jest do ich samodzielnego naliczania i wpłacania na konto właściwego ze względu na siedzibę firmy Urzędu Marszałkowskiego (na konto należące do wydziału środowiska). Obliczanie wysokości opłaty środowiskowej można również zlecić zewnętrznym firmom takim jak nasza, dzięki czemu przedsiębiorca ma pewność, że kalkulacje zostały wykonane w sposób prawidłowy. Korzyścią jest także oszczędność czasu, bowiem tego typu obliczenia zwykle wymagają dużo czasu i zaangażowania. Uiszczanie opłaty środowiskowej to jednak nie wszystko. W ramach tych działań firma musi też prowadzić bieżącą ewidencję o korzystaniu z zasobów środowiska. Powinny to być informacje m.in. o zużyciu wody i jej pochodzeniu czy składzie ścieków odprowadzanych do wód albo ziemi.

Kwestia regularnego uiszczania opłaty środowiskowej to nie tylko gwarancja uniknięcia przez firmę kar finansowych, ale przede wszystkim wskazanie przedsiębiorcy, że żaden biznes nie działa w próżni, a wykorzystywane przez firmę zasoby powinny być rozdysponowywane odpowiedzialnie.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia