Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?


Pozwolenie wodnoprawne stanowi bardzo ważną część budowy domu. To właśnie ono pozwala nam na korzystanie z wód w celu odprowadzenia ścieków, czy na wykonanie urządzeń wodnych jak studnie, pomosty, przydomowe oczyszczalnie, czy stawy. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane jako decyzja administracyjna przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ubiegając się o pozwolenie wodnoprawne, najlepiej jest skorzystać z fachowej porady lub usług specjalnej firmy, dzięki czemu zaoszczędzimy czas.

Co należy zrobić przy składaniu wniosku?

Chcąc uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy w pierwszej kolejności udać się do urzędu i złożyć stosowny wniosek, a także uiścić stosowną opłatę administracyjną. Opłata ta wynosi  221,34 złotych i należy ją wpłacić na konto Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie. Po złożeniu  wniosku musimy poczekać na decyzję administracyjną. O jej wydaniu zostaniemy poinformowani za pomocą listu poleconego.

Co należy załączyć do wniosku o wydanie pozwolenia?

Do wniosku koniecznie musimy załączyć:

  • operat wodnoprawny, który jest najistotniejszą częścią wniosku zawierającą część opisową i graficzną,
  • decyzję o warunkach zabudowy,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności,
  • zgodę właściciela na użycie urządzeń kanalizacyjnych (w przypadku, jeżeli ubiegamy się o zezwolenie na zrzut do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu),
  • dokumentację hydrologiczną (w momencie, gdy chce się pobierać wody gruntowe),
  • uzgodnienia z właścicielami wód, urządzeń wodnych czy nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • instrukcję gospodarowania wodą (w przypadku gdy wody powierzchniowe ulegają piętrzeniu albo korzystanie z wód w danym miejscu koliduje z innymi gospodarstwami).

Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne?

Gdy nie wykraczamy poza zwykłe, czy powszechne korzystanie z wód, przez co rozumiemy, że powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych. Powszechne korzystanie to także sporty wodne, wypoczynek, turystyka, oraz amatorski połów ryb. Natomiast zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, takie jak pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia