Dokumentacje środowiskowe - sprawozdanie kobize, karty informacyjne i zezwolenia

Wiecej o BDO

Rejestr BDO

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wiele firm musi zarejestrować się w bazie danych o produktach, opakowaniach, a także gospodarce odpadami. Ministerstwo Środowiska wprowadziło w życie rejestr BDO, aby zapobiec błędom pojawiającym się w tym sektorze. Nasza firma oferuje pomoc w zakresie podjęcia decyzji o konieczności rejestracji w BDO oraz wypełnienia niezbędnych dokumentów. Nasi specjaliści doskonale znają się na swojej branży. Całą procedurę rejestracji i zebrania potrzebnych informacji przejmujemy na siebie – Klient jest na bieżąco informowany o postępach pracy.Wiecej o BDO

Pozwolenia wodnoprawne, raporty i sprawozdania - proces ochrony środowiska

Oferta ProSoil obejmuje kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia pełnej procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przystępnej cenie możemy się zająć:

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta tworzymy operat wodnoprawny w całości dostosowany do sposobu korzystania ze środowiska w ramach prowadzonej działalności. Współpraca z ProSoil obejmuje nie tylko sporządzenie odpowiednich dokumentów, ale również reprezentowanie Klienta w organach administracyjnych.

Prawidłowo przygotowany wniosek oraz operaty wodnoprawne są o tyle ważne, że dotyczą późniejszych możliwości firmy w zakresie: korzystania z wód, piętrzenia wód ziemnych oraz wykonywania urządzeń wodnych. Ponadto pozwolenie wodnoprawne czy zintegrowane ma wpływ na zarządzanie ściekami – wprowadzanie ich do wód lub ziemi i rolniczego wykorzystania. Pomagamy firmom w stworzeniu dokumentacji, która jest potrzebna, aby uzyskać zezwolenie np. na odbiór i przetwarzanie, wytwarzanie odpadów oraz ich utylizacja.

Ważna jest również karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest niezbędna do tego, aby mogła być wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - pomożemy w jej przygotowaniu. Musi zawierać informacje o inwestycji, która może mieć realny wpływ na przyrodę. Na zlecenie firm, wykonujemy także raporty dotyczące oddziaływania na środowisko, sprawozdania KOBiZE, a także analizy zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

 • Operaty wodnoprawne

  Operaty wodnoprawne


  • szczególne korzystanie z wód;

  • wykonywanie urządzeń wodnych;

  • piętrzenie wód podziemnych;

  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi;

  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

 • Emisja do powietrza - proces ochrony środowiska

  Emisja gazów cieplarnianych lub pyłów do powietrza - sposoby zarządzania emisjami


  • pozwolenia emisyjne;

  • zgłoszenia instalacji (źródeł emisji);

  • bilans lotnych związków organicznych (LZO);

  • handel emisjami gazów cieplarnianych;

 • Odpady - krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

  Gospodarka odpadami


  • zezwolenie na zbieranie odpadów;

  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów;

  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami;

  • uznanie opadu za produkt uboczny;

  • karty charakterystyki odpadu;

 • Pozwolenia zintegrowane substancji cieplarnianych i innych substancji

  Pozwolenia zintegrowane


  • analiza wymagań BAT;

  • raporty początkowe;

  • raporty końcowe;

 • Wsparcie procesów inwestycyjnych

  Wsparcie procesów inwestycyjnych podczas ochrony środowiska


  • karta informacyjna przedsięwzięcia;

  • raport oddziaływania na środowisko;

  • analiza zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych;

Prowadzimy stały nadzór merytoryczny w firmach z różbranż, co wymusza szerokie spektrum działania. Uczestniczymy praktycznie we wszytskich prawnie regulowanych obszarach szeroko pojętego środowiska m.in.: w handlu emisjami, PRTR, raportowaniu do KOBiZE, sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów cieplarnianych, gospodarce odpadami, uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych

© 2018-2020 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia