Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Zarządzanie odpadami, wodami i emisjami – zezwolenia, raporty, analizy

Będąc doświadczoną firmą, działającą w obszarze ochrony środowiska, doskonale wiemy, jak wiele obowiązków ciąży na podmiotach w tym zakresie. Dlatego też oferujemy swoje usługi w postaci sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentacji, w tym tych środowiskowych oraz wodnoprawnych. Są one wymagane do uzyskania pozwoleń sektorowych i zintegrowanych. Wszelkiego rodzaju sprawozdania, raporty czy analizy przygotowujemy dla firm z wielu branż. Podczas prowadzenia naszej działalności spotkaliśmy się z wieloma nietypowymi przypadkami, dlatego zawsze wybieramy metody oraz rozwiązania indywidualnie dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla przemysłu

Doskonałym przykładem są podmioty o charakterze przemysłowym, które najczęściej potrzebują pozwoleń w zakresie gospodarowania ściekami o różnych właściwościach. Oprócz tego zachodzą też inne, równie istotne pod kątem ochrony środowiska zależności sektora gospodarczego, jakim jest przemysł. Z najczęściej pojawiających się dokumentów, które wiele zakładów musi uzyskać, wyróżnić można zezwolenie na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód lub ziemi, w tym także tych pochodzących z oczyszczalni. Wśród nich znajdują się także tzw. pozwolenia zintegrowane, które umożliwiają funkcjonowanie wielu przemysłowych przedsiębiorstw. Z reguły w takich sytuacjach spotykamy się z koniecznością uzyskania pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, np. w przypadku systemów chłodzonych wodą. Jesteśmy w stanie uzyskać zezwolenie na wykonanie urządzenia wodnego, co może okazać się niezbędne podczas konstruowania elementów napędzanych wodą.

pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia

Pozwolenia wodnoprawne – usługi, rolnictwo czy budownictwo

ProSoil to doświadczona, odpowiedzialna kadra, dlatego tak wiele firm zdecydowało się nam zaufać. Oprócz licznie obsługiwanych przez nas zakładów przemysłowych pomagamy firmom świadczącym wiele zróżnicowanych usług. Doskonałym przykładem jest opracowywanie przez nas operatu wodnoprawnego (np. dla myjni samochodowej) bądź zdobywanie zezwoleń na odprowadzanie wód opadowych do rzek lub zbiorników wodnych. W tym zakresie również często przygotowujemy specjalne operaty wodnoprawne na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Może to również dotyczyć rolnictwa, gdzie niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na zasypanie lub budowę stawu, a także coraz częściej spotykanej na polskiej wsi przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wydanie operatu w związku z odprowadzaniem z niej ścieków.

Nie inaczej jest z realizacją wszelkich projektów budowlanych. Jako specjaliści pomagamy firmom np. wykonującym zlecenia budowy dróg uzyskać pozwolenie na budowę pomostu, zarurowanie rowu lub wykonanie przepustu. W ramach realizacji różnych konstrukcji czy budowy domu niezbędne są również zgody na budowę studni głębinowej, odwodnienie wykopów, wykonanie systemów do zbierania wody opadowej, wliczając w to retencyjne zbiorniki na deszczówkę (np. odparowujące). W ramach rozsączania wody deszczowej uzyskać z nami można również pozwolenie na zastosowanie skrzynek rozsączających, studni chłonnych czy drenażu. Jesteśmy w stanie pomóc również w zmianie pozwolenia wodnoprawnego, co może przydać się w momencie zmian właścicieli firmy bądź jej przekształcenia.

Eksperci w dziedzinie dokumentacji środowiskowych

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ma na celu kontrolę działań podmiotów gospodarczych przez Wody Polskie. Dla przedsiębiorców próby uzyskania stosownych dokumentacji oznaczają często sporo poświęconego czasu i niepotrzebny stres. Dlatego też oferujemy pomoc w uzyskaniu takich dokumentów jak operat środowiskowy, szczegółowy raport oddziaływania na środowisko – wodę, powietrze, grunty – inaczej raport OOŚ, a także wskazanie na uwarunkowania terenu należącego do firmy, karty informacyjne przedsięwzięcia czy różnego rodzaju decyzje środowiskowe. Przygotowanie operatu dla naszych klientów wykonujemy sprawnie i zawsze według obowiązujących wytycznych, a cena realizacji tej, jak i innego rodzaju dokumentacji środowiskowych jest niewielka.

Operaty środowiskowe – zezwolenia i sprawozdania

Przygotowujemy zarówno dokumenty i operaty niezbędne do uzyskania zezwolenia, jak również wykonujemy sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, w tym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także ich wytwarzanie. W ramach dokumentacji środowiskowej oraz operatów przygotowujemy karty charakterystyki odpadu i dokumenty niezbędne do uznania odpadu za produkt uboczny. Oferujemy również wsparcie laboratoriów, a także procesów inwestycyjnych obejmujące operaty, kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Wszystkie zainteresowane naszą ofertą firmy osoby zapraszamy do kontaktu oraz spotkania w jednym z naszych oddziałów na Śląsku. Wielu przedsiębiorców przekonało się już, że warto zlecić zadania związane z ochroną środowiska specjalistom.

 • Operaty wodnoprawne

  Pozwolenia i operaty wodnoprawne:

  • szczególne korzystanie z wód,
  • wykonywanie urządzeń wodnych,
  • piętrzenie wód podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód.
 • dokumentacje środowiskowe

  Emisja gazów lub pyłów do powietrza

  • pozwolenia emisyjne,
  • zgłoszenia instalacji (źródeł emisji),
  • bilans lotnych związków organicznych (LZO),
  • handel emisjami gazów cieplarnianych.
 • operaty środowiskowe

  Gospodarka odpadami

  • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
  • uznanie opadu za produkt uboczny,
  • karty charakterystyki odpadu.
 • operaty wodno prawne śląsk

  Pozwolenia zintegrowane

  • analiza wymagań BAT,
  • raporty początkowe,
  • raporty końcowe.
 • dokumentacje środowiskowe

  Wsparcie procesów inwestycyjnych

  • karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko,
  • analiza zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
© 2023 ProSoil by S-b | Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód lub do ziemi, na szczególne korzystanie z wód, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni