Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, operaty wodnoprawne, karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokumentacje środowiskowe i wodnoprawne wymagane do uzyskania pozwoleń sektorowych i zintegrowanych przygotowujemy dla wielu branż. Podczas naszej działalności spotkaliśmy się z wieloma nietypowymi przypadkami, dlatego zawsze wybieramy metody i rozwiązania indywidualnie dopasowane do profilu przedsiębiorstwa.

Raport oddziaływania na środowisko - dokumenty wodnoprawne

W zakres naszych usług wchodzi między innymi przygotowanie operatu lub pozwolenia wodnoprawnego, które obejmuje szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz piętrzenie wód podziemnych. Dokumenty wodnoprawne dotyczą również odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód lub ziemi, a także zarządzania ściekami, w tym:

Operaty wodnoprawne - zezwolenia i sprawozdania

Przygotowujemy dokumenty i operaty niezbędne do uzyskania zezwolenia i wykonujemy sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, w tym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także ich wytwarzanie. W ramach dokumentacji środowiskowej i operatów przygotowujemy też karty charakterystyki odpadu oraz dokumenty niezbędne do uznania odpadu za produkt uboczny.

Oferujemy również wsparcie laboratoriów, a także procesów inwestycyjnych obejmujące operaty, kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

 • Operaty wodnoprawne

  Pozwolenia i operaty wodnoprawne


  • szczególne korzystanie z wód,
  • wykonywanie urządzeń wodnych,
  • piętrzenie wód podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód.
 • Emisja do powietrza - proces ochrony środowiska

  Emisja gazów lub pyłów do powietrza


  • pozwolenia emisyjne,
  • zgłoszenia instalacji (źródeł emisji),
  • bilans lotnych związków organicznych (LZO),
  • handel emisjami gazów cieplarnianych.
 • Odpady - krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami

  Gospodarka odpadami


  • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
  • uznanie opadu za produkt uboczny,
  • karty charakterystyki odpadu.
 • Pozwolenia zintegrowane substancji cieplarnianych i innych substancji

  Pozwolenia zintegrowane


  • analiza wymagań BAT,
  • raporty początkowe,
  • raporty końcowe.
 • Wsparcie procesów inwestycyjnych

  Wsparcie procesów inwestycyjnych


  • karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko,
  • analiza zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia