Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co na nią wpływa?


W przypadku ochrony środowiska jedną z kluczowych spraw jest pilnowanie przestrzegania planów programów ochrony środowiska przed podmioty gospodarcze. O tym, jak ważne jest troszczenie się i wspólne działania mające na celu chronić naszą Zieloną Planetę nie trzeba przekonywać.

Co chwila widzimy obrazki świadomego zatruwania przez przedsiębiorstwa wód, lasów, wzmożonej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Tu samo powiedzenie: „Dbaj o środowisko naturalne, to twój dom” nie wystarczy. Potrzebne są uregulowania prawne, które „pomogą” właścicielom firm dostosować swój profil działalności, przedsięwzięcia, których się podejmują do norm środowiskowych. Właśnie o tym dzisiaj chcemy napisać. Co wpływa na ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Co to jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

W przypadku każdego przedsiębiorstwa, które rozpoczyna przedsięwzięcie np. budowlane czy też wydobywcze potrzebne jest posiadanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dokument ten powinien zawierać ocenę oddziaływania na środowisko oraz analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) składa się z kilku części. Niezbędne do jej uzyskania są takie czynności jak weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego przez inwestora przedsięwzięcia) oraz uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W poprawnie wykonanym postępowaniu OOŚ musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa Jest to gwarantowane prawem, a w szczególności konwencją z Aarhus z 1998 r.

OOŚ szczegółowo określa wpływ (bezpośredni i pośredni) przedsięwzięcia na środowisko. Musi zawierać opis oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz dostępność kopalin. Analizowane są również opcje minimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i określany jest zakres monitoringu.

Kiedy wymagane jest OOŚ?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest konieczna w przypadku każdego planowanego przedsięwzięcia, które z założenia będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych, wobec których domniemywa się, że będą one mieć istotny wpływ na środowisko. Przykładem może tu być wpływanie danego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W planie ochrony obszaru Natura 2000 jest wyszczególniona lista przedsięwzięć planowanych w ramach programu, dopuszczalnych do przeprowadzenia bez postępowania OOŚ, mimo oddziaływania na środowisko naturalne.

Od czego zależy postępowanie OOŚ?

W przypadku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na jego „wynik” mogą mieć wpływ różne kryteria. Do powiedzmy głównych parametrów, wpływających na wynik OOŚ jest rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do wskazanych uwarunkowań.

To, na co zawsze zwracamy naszym klientom uwagę to rzetelność przygotowanego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Musi on uwzględniać nie tylko wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie dbania o środowisko naturalne, ale również przedstawiać pełen zakres analiz pozwalających określić stopień oddziaływania na środowisko, zakres i szczegółowość kompletowanych materiałów. Osoby bez doświadczenia, aktualnej wiedzy prawnej i formalnej na temat prowadzenia postępowania OOŚ mogą mieć spory problem ze sporządzeniem wartościowego raportu dla danego przedsięwzięcia. Prawidłowo wykonany raport OOŚ zminimalizuje zagrożenia wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie, będzie on wpływać na obniżenie całościowych kosztów przedsięwzięcia.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia