Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Pozwolenie zintegrowane. Co to takiego?


Wraz z przynależnością Polski do UE musimy przestrzegać szeregu rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Obowiązek legitymowania się przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze pozwoleniem zintegrowanym obowiązuje od początku 2002 roku i dotyczy wszelkich przedsiębiorstw, których działalność znacząco oddziaływuje na środowisko,  a mówiąc w uproszczeniu może naruszać równowagę poszczególnych elementów środowiska. Zatem instalacje z tych przedsiębiorstw mogą emitować, m.in.: gazy i pyły do atmosfery, ścieki do wód lub ziemi, a także hałas czy pole elektromagnetyczne.

Obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego podlegają głównie przedsiębiorstwa przemysłowe z wielu kluczowych branż i hodowlane. Przed przyjęciem Polski do UE obowiązywało szereg cząstkowych pozwoleń środowiskowych, których konieczność posiadania znosi pozwolenie zintegrowane. Jest ono przyznawane na dany typ instalacji emitującej szkodliwe substancje, więc może się zdarzyć, że jedno przedsiębiorstwo będzie posiadało kilka pozwoleń lub jedno pozwolenie zintegrowane zbiorcze.

Czym są instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym?

Według obowiązującego prawa instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym to:

 • Urządzenia, zespoły urządzeń stacjonarnych połączonych w sposób technologiczny, które są kierowane przed jeden podmiot, będące na terenie danej firmy, których praca związana jest z emisją do środowiska.
 • obiekty budowlane, niebędące urządzeniami, których eksploatacja wiąże się również z emisją do środowiska.

Chcąc określić rodzaj instalacji, które obejmują konieczność posiadania pozwolenia zintegrowanego, należy wspomnieć o instalacji:

 • rafinacji ropy naftowej,
 • wykorzystywanych do wytwarzania energii i paliw,
 • wykorzystywanych przy hodowli i chowie zwierząt,
 • będących na wyposażeniu ubojniami zwierząt, mleczarniami bądź rzeźniami,
 • wykorzystywanych do produkcji i obróbki metali,
 • w przemyśle związanym z przetwarzaniem surowców skalnych,
 • w przemyśle chemicznym (produkcji nawozów, pestycydów, tworzyw sztucznych itd.),
 • w gospodarce odpadami,
 • wykorzystywanych do produkcji papieru, płyt pilśniowych, czy wiórowych.

Jakie konkretnie emisje do środowiska podlegają kontroli?

Powyższe branże i zakłady przemysłowe związane są z koniecznością regulowania wpływu swojej działalności na środowisko m. in. w obszarze :

 • Wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza,
 • Wytwarzanych odpadów,
 • Pobieranych wód na potrzeby produkcji,
 • Odprowadzania ścieków do wód i do ziemi w związku z profilem działalności danego podmiotu gospodarczego,
 • Emisja hałasu,
 • Emisja pól elektromagnetycznych.

Kto może wydać pozwolenie zintegrowane?

Firmy, podmioty, których funkcjonowanie wymaga legitymowania się pozwoleniem zintegrowanym, muszą złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania organu ochrony środowiska:

 • W przypadku miast powiatowych – prezydent miasta lub starosta
 • W przypadku dużej ingerencji instalacji w środowisko – marszałek województwa
 • W przypadku instalacji na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska
 • W przypadku instalacji, które mają związek z odpadami innymi niż wydobywcze organ ochrony środowiska, wydający decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami wydobywczymi.

Ze starań o pozwolenie zintegrowane zwolnione są podmioty, których działalność ma na celu przeprowadzanie testów nowych produktów, opracowywania procesów technologicznych.

Ze względu na znaczące oddziaływanie tych instalacji na środowisko, przedsiębiorcy dodatkowo są zobligowani do zastosowania najlepszych dostępnych technik (zwanych z ang. BAT), co ogranicza stosowanie tzw. „brudnych technologii”. 

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia