Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
RODO    Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Rejestr BDO. Co to takiego?


Firmy muszą uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego. Korzystają bowiem z maszyn, urządzeń i pojazdów emitujących szkodliwe substancje dla otoczenia. Opłatami są obciążeni rolnicy, zajmujący się hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, uprawami rolnymi, leśnictwem i rybołówstwem śródlądowym.

Przedsiębiorstwa wprowadzają płyny i gazy do atmosfery, za pomocą ogrzewania, spawania, malowania zakładów, lakierowania, składowania odpadów oraz i korzystania z pojazdów osobowych i ciężarowych. Korzystaniem ze środowiska jest także pobór wód z własnych ujęć i odprowadzanie do środowiska ścieków, czyli wód opadowych oraz roztopowych, które pochodzące z ulic, parkingów i utwardzonych placów. Wysokość ustalana jest na podstawie stawek, które zawarte są w obwieszczeniu Ministra Środowiska, w sprawie wysokości opłat za dany rok, za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorca oblicza należność i dokonuje raz w roku, wpłaty na konto wydziału środowiska urzędu marszałkowskiego, odpowiedniego dla danej jednostki gospodarczej. Podmiot gospodarczy nie wnosi opłat, gdy półroczna wysokość, nie przekracza 400 zł.

Rejestr BDO

Opłata dla przedsiębiorstwa nie jest problemem, ale prowadzenie dokumentacji. Muszą bowiem prowadzić ewidencję danych, w której zamieszczają informacje, o zakresie korzystania ze środowiska. Dokumentacja obejmuje: ilość pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej, a także stan oraz ilość i skład ścieków, wpływających do środowiska. Ewidencja BDO jest podstawą obliczenia opłaty środowiskowej. Podmiot gospodarczy może zwrócić się o pomoc do firmy ProSoil, która zajmuje się na co dzień obsługą rejestru BDO. Ma wiedzę na temat, prawidłowego prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów za pomocą rejestru, oraz wykonywania sprawozdawczości. W rejestrze BDO ważne są wpisy i terminowość. Czas realizacji i wspomniana terminowość są bardzo istotnymi czynnikami, ponieważ Rejestr BDO nie umożliwia wpisów ze wstecznymi datami. Wraz z rozwojem rejestru BDO, firma ProSoil poszerza swoje usługi, oferując kompetentne wsparcie. Dzięki wyszkolonej kadrze posiada kontakty z pracownikami rejestru, dzięki czemu na bieżąco reaguje na planowane zmiany. Firma oferuje pomoc w zakresie obsługi, proponując niskie koszty obsługi zależne od przewidywanych ilości zdarzeń. Przedsiębiorca, zlecając obsługę rejestru BDO, może uniknąć kar, które są bardzo wysokie.

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO jest obowiązkowy, za jego brak, czyli gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku lub wniosek nie jest zgodny ze stanem faktycznym, podmiot może zostać ukarany aresztem do 30 dni lub grzywną do 5 000 zł. Prowadzenie przedsiębiorstwa bez wpisu, może być karane nawet kwotą 1 mln zł. Jeśli ktoś prowadzi nieterminowo ewidencję, czy niezgodnie ze stanem faktycznym, również podlega karze grzywny. Jest więc niezwykle ważne, by rejestr BDO był prowadzony rzetelnie i dokładnie. Karą jest więc za  prowadzenie firmy bez wpisu w rejestrze BDO, brak numeru rejestrowego w sporządzanych dokumentach firmowych; transport odpadów bez wpisu w rejestrze BDO oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z różnymi innymi odpadami. Zawsze można spróbować odwołać się od nałożonej kary, przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wróć
© 2021 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia