NOWOŚCI I WYMAGANIA PRAWNE DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH

WYMAGANIA PRAWNE

Operaty przeciwpożarowe

Data dodatnia: 31.12.2018 | Tagi: operat przeciwpożarowy, ppoż, odpady, gospodarka odpadami

Zezwolenie na zbieranie odpadów, na ich przetwarzanie, a także pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane po pozytywnym zakończeniu dwóch czynności kontrolnych tj. uzgodnienia operatu ochrony przeciwpożarowej dla miejsca gromadzenia (wytwarzania, przetwarzania) odpadów oraz kontrola, obejmująca sprawy ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach ogólnych oraz warunki określone w operacie przeciwpożarowym.

operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

Zgodnie z nowymi przepisami wspomniany operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami (rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub komendat Państwowej Straży Pożarnej).

© 2018 ProSoil by S-b