Nowości i wymaganie prawne dla firm i osób fizycznych zakresie oddziaływania na środowisko

WYMAGANIA PRAWNE

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami

Data dodatnia: 13.02.2019 | Tagi: obowiązki sprawozdawcze, KOBiZE, odpady, gospodarka odpadami, korzystanie ze środowiska, opłaty

sprawozdawczość

Przypominamy o zbliżających się terminach sprawozdawczych obejmujących m.in. gospodarkę odpadami i korzystanie ze środowiska, w tym raport do KOBiZE.

Szczególną uwagę zwracamy na następujące obowiązki i terminy:

 • Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza składany do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
  Termin: do 28 lutego.

 • Opłata roczna za wpis do rejestru BDO - dla podmiotów wprowadzających na rynek polski sprzęt, baterie, akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe a także obejmująca producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.
  Termin: do 28 lutego.

 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady.
  Termin: do 15 marca.

 • Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.UWAGA!! Nowy formularz.
  Termin: do 31 marca.

© 2020 ProSoil by S-b | pozwolenie wodnoprawne, utylizacja odpadów, karta informacyjna przedsięwzięcia